Goodrise biedt HuisDuurzamerMaken.nl/.be aan om mensen en organisaties te adviseren over het verduurzamen van woonhuizen. Goodrise besteedt zorg dat de informatie op deze website correct en up-to-date is. Desalniettemin kan het voorkomen dat informatie die hier staat foutief of onvolledig is.

Goodrise noch de auteurs van deze website zijn niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van de informatie op deze website. Dat omvat, maar is niet gelimiteerd tot:

  • Besparingen die lager uitvallen dan verwacht
  • Materiële schade
  • Financiële schade
  • Gezondheidsschade of fatale gevolgen
  • Nalaten van overeenkomsten aangegaan met partners/adverteerders op HuisDuurzamerMaken.nl.

Raadpleeg altijd meerdere bronnen voordat u ingrepen aan uw huis gaat doen. Werk voorzichtig; neem veiligheidsmaatregelen in acht. Schakel desnoods een professional in.

Heeft u foutieve of onvolledige informatie aangetroffen op deze website? Neem dan even contact op. We lossen het zo snel mogelijk op.